Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vérfarkasok

werwolf.jpg A farkasember vagy vérfarkas olyan ember, akit egy átok farkassá változtatott. Ilyenkor emberi mivoltából kivetkőzve viselkedik. Eredeti görög neve, a λυκάνθρωπος, a görög lükosz (farkas) és az anthróposz (ember) szavak összevonásából keletkezett. A csehek ősi mitológiájában vlkodlak, a lengyeleknél wilkolak a neve; egyéb szláv elnevezései vukodlak, vukodlak, vurkolak, kudlak; a germánoknál werwolf (ógermán emberfarkas jelentésű szó, ebből a mai angol werewolf); a románoknál priculici vagy a szláv névből származó vîrcolac.

A farkasember legendája az emberiség egyik legősibb és legismertebb mítosza. A farkasemberekről szóló, alakváltó történeteket megtaláljuk mindenhol, ahol a világon írott történelem létezik. Elemeiben a samanizmusra megy vissza. Olyan területeken is találkozni párhuzamaival, ahol nem élnek farkasok (Brazíliában jaguárember, Japánban rókaember).

Megjelenés, tulajdonságok

Az európai folklór szerint a vérfarkasok megkülönböztető jegyeket viselnek magukon emberi alakjukban is : ilyenek például az összenőtt szemöldök, a hegyes körmök, az imbolygó járás. Az egyik alapvető módszer hogy megállapítsák egy emberről hogy vérfarkas, hogy vágást ejtenek a testén, és a seb belsejében szőr látszódik. Egy orosz babona szerint a vérfarkasoknak emberi alakjukban sörte nő a nyelvük alatt. A vérfarkasok állati formájának megjelenése különféle hagyományokban eltérő, jellemzően nem különbözik az átlagos farkastól, bár a legtöbb monda szerint nincsen farkuk, és emberi szemekkel és hanggal bírnak. Visszatérve emberi alakjukba, gyenge, visszahúzódó, lelki fájdalomtól gyötört emberként dokumentálták. Sok vérfarkasról szóló írás a történelem folyamán, olyan embernek írta le őket, akik melankólikusak, krónikus depressziótól szenvednek, és keserűek az általuk elkövetett bűnök miatt. Az általánosan elterjedt nézet a középkori Európában az volt hogy a vérfarkasok előszeretettel falták fel a frissen eltemetett holttesteket. Ez a nézet széles körben dokumentált, például a 19.századi Annales Medico-psychologiques kötetben is. A skandináv hagyományok szerint a vérfarkasok jellemzően öregasszonyok, méregtől csöpögő karmokkal, és bénító pillantással. A szerb mondák vulkodlakjai évente összegyűlnek egy téli éjszakán, ahol közösen egy rituálé keretésben leveti farkasbundájukat és a fákra akasztják, majd kölcsönösen elégetik egymás bundáját, ezzel szabadítva meg társukat az átoktól. A haiti mondák szerinti jé-rouge-ok az éjszaka közepén felriasztják a gyermekes anyákat és elkérik gyermeküket, melyre a félig kába nők néha igent mondanak. ....

A vérfarkassá válásfarkas1.jpg

A vérfarkassá válás jó néhány különböző módszerét írták le az idők folyamán. Az egyik legegyszerűbb az, ha az ember meztelenre vetkőzik és egy farkasbundából készült övet teker a dereka köré. Néhány helyen egy farkas egész bundáját említik. Más esetekben a teljes bőrfelületet kell bekenni különféle mágikus kenőcsökkel. Esővizet inni egy állat lábnyomából, vagy egy korty egy elvarázsolt forrásból szintén hatékony módszerei az átváltozásnak. A 16. századi svéd író, Olaus Magnus szerint a litván vérfarkasok egy speciális alapanyagokból készített sörtől változnak át, míg Ralston az Orosz Énekek című könyvében a még mindig elterjedt bűverejű átváltoztató éneket is leírja. Olaszországban, Franciaországban és Németország területén elterjedt hiedelem szerint vérfarkassá változni szerdán és pénteken éjjel lehetséges, teliholdkor, ha a telihold fénye az ember arcára vetül. Más esetekben az átalakulás valamiféle sátáni eskü letétele után következik be. Ahogy Richard Verstegan írja a Restitution of Decayed Intelligence című könyvében :

"A vérfarkas oly kuruzsló vala, kiknet teste balzsammal kenetik meg, mely balzsam az ördög ösztöneit plántálja őbelé, és dereka az elkárhozott szíjjal körülöveztetik és mely az vonásait eltorzítja vala, nemcsak külsőkben mint az toportyán fíregét, hanem az lelkét is, mely az toportyánok természetét oltja beléje, ameddiglen csak az szíjat viseli. Ez idő alatt viselkedése akár farkasé, gyilkol vala."

szep-kepek-farkasok-4.jpgA könyv 1628-ból való, és akkoriban ez a vélekedés volt elterjedt egész Európában. A lükantrópia átka sok korabeli tudós szerint az isteni büntetés egy formája volt. A vérfarkasokról szóló történetek jó részében megjelenik Isten vagy egy szentje, mely egy-egy embert haragjukban átkoznak el és az így válik vérfarkassá. Sokhelyütt említik, hogy a Katolikus Egyház által kiátkozott emberek válnak vérfarkassá. Egy figyelemreméltó kivétel is akad az ördög és a lükantrópok együttműködése alól : egy kevéssé ismert per mely egy 80 éves litván férfi, Thiess ellen folyt, 1692-ben, Jurgenburgban. Thiess eskü alatt vallotta, hogy ő és más vérfarkas társai voltak az Isten Kopói nevű csoport. Állította, hogy harcosok voltak, akik alászálltak a pokolba hogy boszorkányok és démonok ellen harcoljanak. Az ő erőfeszítéseiknek következtében nem volt képes a sátán a környékbeli eltévelyedett embereket lerántani magához a pokolba. Thiess határozott volt állításaiban, és elmondta hogy a német és orosz vérfarkasok ugyancsak harcoltak a sátán seregeivel a pokolban, és ragaszkodott ahhoz hogy a vérfarkas, ha meghal, tárt karokkal várják a mennyországban. Végül Thiess tíz korbácsütés büntetést kapott bálványimádás és babonaság miatt. A modern kor horrorisztikus műveiben jellemzően a más vérfarkas általi harapás útján terjed a lükantrópia.

Gyenge pontok

A mai ezoterikus művek úgy írják le a vérfarkasokat, hogy az ezüsttel és higannyal szemben érzékenyek, ám bármilyen más támadással szemben különösen ellenállók. Ez a momentum nem jelenik meg a 19. század előtti művekben. (Úgy tűnik hogy a 18. századi legenda, a Gévaudani bestia ihlette ezt a gondolatot, melyben egy ezüst pisztolygolyó által végeznek a vérfarkassal) A vámpírokkal ellentétben a vérfarkasok nem érzékenyek a vallási ereklyékre és szimbólumokra mint például a szenteltvíz vagy a kereszt. Néhány ország mondái szerint a rozs és a fagyöngy biztonságos távolban tartja a vérfarkasokat. A belgák szerint a hegyi kőris árnyékában biztonságban vannak a vérfarkasoktól, míg megint máshol a farkasszőlőt ajánlják a támadások ellen.

Gyógymódok

Változatos módszerek állnak rendelkezésre a lükantrópia gyógyítására. Az antik világban a görögök és rómaiak úgy vélték a lükantrópiát a kimerültség gyógyítja. A középkori Európában három módszert tartottak számon : a gyógyír alkalmazását, sebészeti vagy ördögűzési módot. Mindazonáltal jó néhány ezek közül a módszerek közül halálos volt a beteg számára. Sziciliában például úgy tartották hogy a beteg homlokát egy erős és határozott mozdulattal késsel kell megszúrni a gyógyulás elérése érdekében. Ugyaninnen származik az a módszer, mely szerint a vérfarkas kezeit tűvel kell átszúrni. Németalföldön, Schleswig-Holsteinben úgy gondolták a vérfarkas pusztán azzal meggyógyítható, ha háromszor a keresztnevén nevezik, míg Dániában azt tartották hogy a vérfarkas meggyógyul ha csúnyán leszidják. A megkeresztelés szintén elterjed hiedelem volt a vérfarkasok gyógyításában. A Szent Hubertus iránti áhítat és imádság úgyszintén gyógyírként és védelemként szerepelt.Van ahol viszont a Farkasfű nevezetű növényt tartják ellenszernek.

Eredete

A farkasember-mítosz eredete két forrásból táplálkozik. Egyik az ősi civilizációk vallási világa, a másik a középkori hagyomány. E kettő összemosódva alkotja napjaink vérfarkas-képét. Az állattá való átváltozásban való hit az ősi sámánizmus maradványa, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az indiánok mondái.

A magyar néphitben

A magyar néphit farkasembere európai, főként szláv, germán, részben román eredetű hiedelemalak.

A 19-20. századi feljegyzések tanúsága szerint bizonyos egyének, főleg pásztorok képesek saját elhatározásukból farkassá változni. Ezek a hiedelmek főleg a Dunántúlon éltek, helyileg különböző névváltozatokkal: küldöttfarkas, farkaskoldus, szakállas farkas, küldött ördög.

Az átalakulás képessége már csecsemőkorban elnyerhető pl. a bába vigyázatlansága vagy rosszindulata miatt. Ha az újszülöttet nyírfaabroncson keresztülbújtatja, a gyermekből hétéves korában csordásfarkas lesz, elmegy a háztól, farkasként éli életét, azután kedve szerint ölt ember- vagy farkasalakot. Az átváltozás képessége felnőttkorban is megszerezhető nyírfaabroncson való háromszori vagy hétszeri átbújással vadrózsatüske segítségével.kep-1.jpg

A rá vonatkozó hiedelemmondák főként az emberként megjelenő, de farkas alakban nyájat dézsmáló lény leleplezéséről szólnak. Farkasként kapott sérüléseit ugyanis emberként is viseli. Egyes mondákban megakadályozzák az átváltozást, elégetik az ehhez szükséges nyírfaabroncsot. A nyírfaabroncs az európai farkasbőr, farkasing, farkasbőr öv megfelelője.

A magyar mondák kevésbé utalnak a periodikus farkassá változásra. A kevés erről szóló lejegyzett anyagban a téli napforduló, húsvét vagy telihold ideje szerepel. Az égitestekkel kapcsolatos az emberfarkas „holdrabló”, „naprabló” természete - neki tulajdonítják a hold- illetve napfogyatkozást.

A 17-18. századi Magyarországon boszorkányperek mellett zajlottak farkasember-perek is, a farkassá válás képességét másodlagosan ruházták át a boszorkányokra.

Nem tudjuk, hogy néznek ki,,így a képek az oldalon nem hihetőek.

 Témához kapcsolódik:

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

19960422@citromail.hu

(egy illető , 2014.09.13 19:22)

Jaguár ember???
Róka ember??
Szerintem túl sok Teen Wolf - Farkas bőrben -t néztél!!!!
Ja és a Helyes írásra is figyelhetnél!!!
FARKAS EMBEREK NEM LÉTEZNEK!!!!!!!!!

Re: 19960422@citromail.hu

(Lindi, 2017.05.25 22:09)

Már meg bocsáss, de ha annyira nagy hülyeségnek tartod akkor miért olvasod el? Eleve mindenkinek maga dolga miben hisz! Én sem írom ki nagy betűkkel hogy: NEM HISZEK JÉZUSBAN! Pedig nem hazudnék! Mindenki el tudja dönteni mi a jó neki. :)

Re: 19960422@citromail.hu

(Felett, 2014.11.30 18:58)

Nem Léteznek! Persze sokan mondták már azt. Egysem jött vissza,

Re: 19960422@citromail.hu

(senki, 2020.03.12 16:49)

teso a teen wolf nagyrészt folklóron épül... wikipédián is van jaguár ember meg rókaember leírva. Nem minding kitaláció a teen wolf

Re: 19960422@citromail.hu

(melyen igaz , 2015.08.31 22:36)

Egyénként valakik tényleg paranoiások lesznek a Teen Wolftól.

Nekem barim Amerikában élt és bement a farkasok közé mert azt gondolta hogyha megharapják ő is Farkasember lesz O.o
Ezért ez szerintem durva
Nagyon messzire ment és majdnem megölték őt a farkasok...

Beti@freemail.hu

(Gagyi, 2018.10.19 22:32)

Nekem 3 darab kicsi agyaram van ez jelent valamit??

Re:n.alexandra18@freemail. hu

(Titok, 2019.09.02 13:16)

Tudjatok mi a legdurvabb ?!ahogy a jellemzőket olvastam rájöttem arra hogy voltak olyan fiu ismerőseim akik rrndelkeznek azzokkal a lathato jelekkel amiket a szöveg leírt marmint össze nőt szemlöldök es depis lelki allapot !es olykor nagyon temisztő viselkedésük volt de rá fogtam a kamasz korra!

Adi edre uca 4

(Fekete Dávid, 2018.08.22 21:45)

Télek lehetek farkas

Békéscsaba

(Máté Szabolcs, 2017.04.27 18:08)

Vajon igazak a legendák mert kíváncsi lennék mjenek ha vannak

Ba1123578

(Babecz. Márk, 2016.06.12 17:23)

H.s Hajnal utca 50

(Adrikaa, 2016.05.23 20:39)

Haz amugy tenyleg jo sok teen wolfot nezhetettek mert eu hulyeseg bar ha nem leteznenek nem talaltak volna ki es siman hiszek amugy ebben mert anyira nem hulyeseg

Re: H.s Hajnal utca 50

(Gery, 2016.05.31 14:00)

sztem nagyon sok valóság alapja van mint kiderült a totem állatom a farkas ezért félek de egyben ragaszkodom is hozzájuk

kislipo

(kovacs.zsolti, 2016.04.28 21:04)

fekete poloban leszek megkockas rovidgagya

kislipo

(kovacs.zsolti, 2016.04.28 20:56)

talakozunk mafel tizsenykor

farlasakkarok lenno

(istban farkas, 2015.06.28 15:41)

Aki nem hiszbennuk azok verebek szerintem csodaltos dolog en os farkasember akkarok lenni mar kicsinyek is az akkartam lenno mostb14 eves vagyok de mar proballkpztam ijenel es majd nem sikerult ereztem magamban a farlas erejet

Re: farlasakkarok lenno

(Én is így vagyok,de nem biztos hogy a legjobb, 2015.08.31 22:32)

Én is így voltam vele sokáig csak az a baj hogy semmi sem biztosítja hogy léteznek.

De ha léteznek is nem biztos hogy rajtad kívül élnek még.
És ahogy tartja a mondás a szerintem egy magányos farkas nem él túl sokáig.
Ezt neked is be kell vallanod.De ha léteznének rajtad kívül mások is ne hidd hogy nem próbálnának meg kinyírni.

Re: Re: farlasakkarok lenno

(xy, 2016.04.02 23:02)

A vilag nem all keszen ra bogy negismerje oket vannak es vagyunk tobben mint hinnetek nem akarunk bizonyitani nekunk igy jo

siklos

(kovacs.zsolti, 2016.03.08 20:09)

miva.nics.valasz

siklos

(kovacs.zsolti, 2016.03.08 17:55)

haletestekm.estetalakozunk.22:01.kor aujkenyer.gyarnal.azaakaro.valni.

de menö lehet annak lenni

(Richard Riedel, 2014.10.04 18:38)

de tényleg jaguár ember meg róka ember jó hogy nem mokusvér :)